Cookie beleid vv AGB

De website van vv AGB is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

VOORWAARDEN voetbalseizoen 2024/2025

 

Vrijwilligerswerk

v.v. AGB draait voor 99% op vrijwilligers! Van alle onze leden en/of van de ouders wordt verwacht dat alle vrijwilligers van v.v. AGB ondersteunen, want uw steun hebben wij hard nodig om alles georganiseerd te krijgen. Wij willen zoveel mogelijk ouders actief bij v.v. AGB betrekken om de belasting voor iedereen zo klein mogelijk te houden. Uiteraard alles in goed overleg.

 

Uitgangspunt is: vele handen maken licht werk. Help dus mee!

 

Om onze vereniging levensvatbaar te houden is het absoluut noodzakelijk dat zowel leden als ouders van jeugdleden actieve ondersteuning verlenen bij verenigingsactiviteiten, zoals het ondersteunen van de trainer en/of leider bij het gereed maken van het veld voor de wedstrijd, opruimen van het veld na een wedstrijd, verzamelen en ophalen/brengen van trainingsmaterialen etc. De trainer zal hiervoor de instructies opgeven. We vormen als leden samen de vereniging en zijn daarom ook samen verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze vereniging.

Om die reden is aan al onze spelende leden de vraag opgelegd om werkzaamheden te verrichten welke nodig zijn voor de instandhouding van de vereniging.

Voor de jongere jeugdleden dient deze vraag te worden ingevuld door de ouder of verzorger.


Contributie

Voorafgaand elk voetbalseizoen zal v.v. AGB de contributie bekend maken en via verschillende kanalen delen. Het bestuur van v.v. AGB zal ten alle tijden zijn best doen om de contributie zo laag mogelijk te houden. Echter, een jaarlijkse prijsstijging is ook niet te voorkomen.

Ieder lid dient de contributie te hebben voldaan uiterlijk op 31-08-2024.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één seizoen, ook indien er door calamiteiten niet gevoetbald kant worden,  en daarna, mits opgezegd ([email protected]) voor 14 juni, stilzwijgend verlengd. Dit betekend dat indien u binnen een seizoen uw lidmaatschap opzegt u de contributie of een deel daarvan gerestitueerd krijgt. Een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Bij een inschrijving na de winterstop geldt een half jaarlijkse contributie bijdrage


Contributie wijzigingen

Contributiewijzingen als gevolg van o.a. wijziging van leeftijdscategorie alsmede contributiewijzigingen die zijn vastgelegd in de algemene ledenvergadering te accepteren

Indien de contributie niet wordt voldaan voor de opgegeven datum kan deelname aan trainingen en/of wedstrijden worden uitgesloten.

 

Boetes

Bij een eventuele boete die opgelegd wordt door de KNVB vanwege een gele en/of rode kaart en/of in alle andere gevallen zal de kosten hiervan worden doorbelast aan de lid. In overleg met de trainer en/of leider kan hier van worden afgeweken. Indien de lid de boete niet voor de opgegeven datum heeft voldaan kan deelname aan trainingen en/of wedstrijden worden uitgesloten.

 

Kleding

Ieder lid is verplicht om met v.v. AGB kleding te trainen en te voetballen. Enkel met goedkeuring van het bestuur kan hiervan worden afgeweken. Indien hier niet aan gehouden wordt kan deelname aan trainingen en wedstrijden worden uitgesloten.

 

Persoonsgegevens Sportlink / KNVB

De persoonsgegevens vermeld op het aanvraagformulier worden, na toelating tot het lidmaatschap, opgenomen in het ledenbestand van onze vereniging. De vereniging is als lid van de KNVB, op grond van diens statuten en reglementen, verplicht deze gegevens ook te verstrekken aan de KNVB. De vereniging stelt deze persoonsgegevens verder zelf niet ter beschikking aan derden, maar gebruikt de gegevens uitsluitend voor reguliere verenigingszaken zoals bijvoorbeeld

contributie-inning, teamindeling en communicatie. Hiervan kan alleen worden afgeweken na een rechtsgeldig genomen besluit van de algemene vergadering van de vereniging.

De KNVB heeft echter, op grond van een in het verleden genomen besluit van de algemene vergadering amateurvoetbal, het recht gegevens als naam, adres, woonplaats en telefoonnummer ter beschikking te stellen aan andere partijen. Indien u niet wenst dat de KNVB uw adres aan derden ter beschikking stelt moet u dit persoonlijk per brief doorgeven aan: KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist.

 

AVG

Ook willen wij graag uw aandacht voor het volgende Wij, v.v. AGB, maken gebruik van social media, o.a. facebook  en twitter. Het gebruik hiervan heeft voornamelijk een informatief karakter en natuurlijk ter promotie van onze voetbalvereniging. Ook hebben wij een eigen website www.vvagb.nl.  Via deze kanalen informeren wij onze leden omtrent trainingen, teams, wedstrijden, afgelastingen en algemene informatie. Ook plaatsen wij foto’s van wedstrijden en kampioenschappen van onze leden op onze website en social media. Soms worden dan ook de namen van onze spelers genoemd. Om in de toekomst hiervan gebruik te mogen blijven maken hebben wij uw toestemming nodig voor het plaatsen van foto’s en uw naam of de naam van uw kind. Dit betreft dan alleen de voor- en/of achternaam. Wij zullen verder geen gegevens verstrekken op social media of aan derden. Wanneer u uw handtekening plaatst onderaan deze brief dan geeft u ons toestemming om foto’s en uw voor- en/of achternaam of dat van uw kind te gebruiken op onze website en via social media.

 

Opzegging lidmaatschap

  • Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het seizoen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, dus vóór 15 mei. In alle andere gevallen zijn de lid jaarcontributie verschuldigd zijn.
  • Opzegging kan alleen per e-mail plaatsvinden via de ledenadministratie ([email protected])
  • Als een eventuele inschrijving bij de nieuwe vereniging plaats zal vinden na 15 mei, dan zal er alsnog een uitschrijving ingediend moeten worden voor 15 mei
  • Er is een bedrag ad EUR 62,50 verschuldigd als een lid zich na 15 mei uitschrijft of een overschrijving na 15 mei doet zonder zich voor 15 mei uit te schrijven.

 

Afwezigheid

Indien de lid bij korte en langdurige afwezigheid door blessure, schorsing en/of andere (bijzondere) gevallen niet in staat is om te trainen en/of wedstrijden te spelen dient alsnog het volledige contributiebedrag te voldoen. Er wordt in geen geval contributie gerestitueerd.

 

Ontzetting / royement

Het bestuur is bevoegd tot het royeren (beëindigen lidmaatschap) als de speler en/of de ouder zich niet aan de regels van de vereniging houdt. Omstandigheden die leiden tot het royeren van de lidmaatschap is o.a. wanordelijk gedrag tijdens trainingen en wedstrijden jegens trainer, leider, ouder, toeschouwer, eigen teamgenoot of tegenstander en het niet houden aan de voorwaarden, huisregels en gedragscode. Ieder situatie zijn uiterst secuur worden beoordeeld en de uitkomst hiervan zal schriftelijk of per e-mail worden bevestigd richting de speler en/of ouder/verzorger.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!